Happy woman shopping online at home

Zwroty i reklamacje w e-commerce: Jak to działa

Zarządzanie zwrotami i reklamacjami to kluczowy element działalności każdego sklepu internetowego. W Polsce, konkretne przepisy regulują kwestie związane z procesem zwrotów i reklamacji, w tym obowiązki sprzedawcy oraz prawa konsumenta dotyczące zwrotu kosztów przesyłki. Te regulacje pomagają zarówno klientom, jak i sprzedawcom wiedzieć, na czym stoją w kontekście zwrotów zakupionych towarów oraz procedur reklamacyjnych.

Koszty przesyłki przy zwrotach: Jak to jest z tymi opłatami?

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klienci mają prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu oraz kosztów dostawy do klienta. Jednakże, koszty przesyłki zwrotnej leżą po stronie klienta, chyba że sklep zdecyduje się je pokryć w ramach własnej polityki zwrotów.

Art. 33 tej ustawy precyzuje, że w przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca wszystkie koszty, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez klienta droższej metody dostawy niż najtańszy standardowy sposób oferowany przez sprzedawcę. Oznacza to, że jeśli klient wybrał droższą, na przykład ekspresową przesyłkę, zwrot obejmie tylko koszt najtańszej, standardowej opcji dostawy oferowanej przez sklep.

woman holding silver iPhone 6

Reklamacje: Kiedy sklep pokrywa koszty przesyłki?

W przypadku uznanej reklamacji, na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176), sklep ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki związane z odesłaniem wadliwego towaru. Wartość zwrotu za przesyłkę może jednak budzić wątpliwości, zwłaszcza gdy istnieje różnica między oczekiwaną a rzeczywistą wartością kosztów przesyłki.

Jak postępować w sytuacji różnicy w kosztach przesyłki?

 • Standardy rynkowe: Sklep powinien zwrócić koszty przesyłki na podstawie standardowych stawek rynkowych. Jeśli klient wybrał droższą opcję bez uzgodnienia, sklep może zwrócić koszty do wysokości standardowej oferty.
 • Polityka sklepu: Jasne zasady dotyczące zwrotów kosztów przesyłki powinny być zawarte w polityce reklamacyjnej sklepu.
 • Komunikacja z klientem: W przypadku różnic, ważna jest otwarta komunikacja, aby wyjaśnić, jak obliczona została kwota zwrotu.
 • Dowód zapłaty: Sklep może poprosić o przedstawienie dowodu zapłaty za przesyłkę.
 • Negocjacje: W przypadku znaczących różnic, sklep może negocjować z klientem akceptowalną kwotę zwrotu.

Co zrobić, gdy reklamacja nie zostanie uznana?

Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, sklep może zwrócić produkt klientowi, potencjalnie prosząc o pokrycie kosztów przesyłki. Warto tutaj zachować transparentność i uczciwość w komunikacji.

Podstawy prawne – podsumowanie

 1. Zwroty towarów: Ustawa o prawach konsumenta jasno określa prawa klienta do zwrotu towaru oraz obowiązki sprzedawcy związane ze zwrotem kosztów (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Reklamacje uznane: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nakłada na sprzedawcę obowiązek pokrycia kosztów przesyłki w przypadku uznanej reklamacji (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176).
 3. Reklamacje nieuznane: Brak bezpośredniego przepisu; postępowanie zależy od polityki sklepu.

Znalezienie równowagi między kosztami a obsługą klienta

W kontekście zwrotów, kluczowe jest, aby polityka zwrotów sklepu była nie tylko transparentna, ale i dynamiczna, szczególnie w obszarze kosztów przesyłki. To właśnie niejasności dotyczące tego, kto i w jakiej wysokości pokrywa koszty zwrotu, mogą prowadzić do niezadowolenia klientów i niepotrzebnych komplikacji.

From above crop adult male packing ordered product or gift in white cardboard box with craft paper for safety postal delivery at white marble table

Konkretne wskazówki:

 • Określ maksymalną kwotę zwrotu kosztów przesyłki: Dla wszystkich scenariuszy, rozważ określenie maksymalnej kwoty zwrotu kosztów przesyłki, aby uniknąć sytuacji, w których klient oczekuje zwrotu niewspółmiernie wysokich kosztów za ekspresową dostawę.
 • Standardowa vs. ekspresowa dostawa: Wyraźnie zaznacz, że zwrot kosztów dotyczy standardowej opcji dostawy. Jeśli klient wybrał droższą opcję dostawy, różnica w kosztach nie podlega zwrotowi.
 • Transparentna komunikacja: Umieść informacje o polityce kosztów przesyłki w łatwo dostępnych miejscach, takich jak FAQ, regulamin sklepu, czy na stronie produktu.

Precyzyjne i klarowne określenie, kto i w jakich okolicznościach pokrywa koszty przesyłki, jest niezbędne dla zapewnienia transparentności i budowania zaufania klientów. Dzięki jasnej polityce zwrotów, sklep może nie tylko uniknąć potencjalnych konfliktów, ale także wzmocnić swoją pozycję na rynku jako marka dbająca o wysoką satysfakcję klientów.

Jak RetJet może pomóc?

RetJet to narzędzie, które automatyzuje proces zwrotów, pomagając sklepom internetowym zarządzać nimi efektywnie i zgodnie z prawem. Dzięki RetJet, sklepy mogą łatwiej decydować, kiedy warto pokryć koszty przesyłki, aby utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów, jednocześnie kontrolując własne wydatki.

Podsumowanie

Zrozumienie przepisów dotyczących zwrotów i reklamacji jest kluczowe dla każdego sklepu internetowego. Ważne jest, aby znaleźć złoty środek między przestrzeganiem prawa a budowaniem pozytywnych relacji z klientami. Narzędzia takie jak RetJet mogą w tym procesie stanowić cenne wsparcie, pomagając zarządzać zwrotami i reklamacjami w sposób, który jest korzystny zarówno dla klientów, jak i dla sklepu.

Dodane w
Zwroty

Dodaj komentarz