Aby zintegrować Twoją platformę e-commerce z RetJet, będziesz potrzebował stworzyć klucz API. Zalecamy ustawienie uprawnień do odczytu (GET) na wszystkie zasoby.

  • Przejdź do panelu administracyjnego Wordpres.
  • Przejdź do w ‘WooCommerce‘ > ‘ustawienia‘.
  • Przejdź do zakładki ‘Zaawansowane’ > ‘REST API’.
  • Kliknij ‘Dodaj klucz‘.
  • Nadaj opis i wybierz użytkownika, a następnie ustaw uprawnienia na ‘Odczyt’.

  • Zapisz, aby wygenerować klucze API.