Aby zintegrować Twoją platformę e-commerce z RetJet, będziesz potrzebował stworzyć klucz API. Zalecamy ustawienie uprawnień do odczytu (GET) na wszystkie zasoby.

  • Zaloguj się do panelu administracyjnego Shopify.
  • Przejdź do ‘Apps’ > ‘Manage private apps’.
  • Utwórz nową aplikację prywatną.
  • Ustaw uprawnienia API na ‘Read access’ dla odpowiednich sekcji.
  • Zapisz, aby otrzymać klucz API.