Aby zintegrować Twoją platformę e-commerce z RetJet, będziesz potrzebował stworzyć klucz API. Zalecamy ustawienie uprawnień do odczytu (GET) na wszystkie zasoby.

  • Zaloguj się do panelu administracyjnego Shoper.
  • Przejdź do ‘Ustawienia > Ogólne > Administratorzy sklepu‘.
  • Naciśnij ‘dodaj grupę administratorów‘.
  • Nazwij grupę, wybierz typ dostępu ‘dostęp do panelu administracyjnego i webapi, a następnie zapisz zmiany.
  • Przejdź do zakładki ‘Uprawnienia‘ i określ dostęp (odczyt na wszystkie zasoby).
  • W zakładce Administratorzy dodaj administratora, który będzie łączył się po API.
  • Wprowadzone login i hasło posłużą jako dostępy WEBAPI dla RetJet.