Aby zintegrować Twoją platformę e-commerce z RetJet, będziesz potrzebował stworzyć klucz API. Zalecamy ustawienie uprawnień do odczytu (GET) na wszystkie zasoby.

  • Przejdź do panelu administracyjnego PrestaShop.
  • Przejdź do ‘Konfiguruj’ > ‘Zaawansowane’ > ‘API’.
  • Kliknij ‘Dodaj nowy klucz API‘.
  • Kliknij przycisk ‘Wygeneruj
  • Nadaj nazwę, na przykład RetJet
  • Włącz klucz
  • Ustaw uprawnienia do odczytu (Zobacz (GET)) dla wszystkich zasobów.
  • Zapisz klucz.