Aby zintegrować Twoją platformę e-commerce z RetJet, będziesz potrzebował stworzyć klucz API. Zalecamy ustawienie uprawnień do odczytu (GET) na wszystkie zasoby.

  • Przejdź do panelu administracyjnego Magento.
  • Wybierz ‘System’ > ‘Integracje’.
  • Kliknij ‘Dodaj nową integrację‘.
  • Podaj nazwę integracji i ustawienia bezpieczeństwa.
  • W zakładce ‘API‘ wybierz uprawnienia ‘All‘.
  • Wybierz ‘Zapisz i aktywuj‘, aby otrzymać klucz API.
  • Do integracji z RejJet, użyj klucza ‘Access Token‘.