Aby zintegrować Twoją platformę e-commerce z RetJet, będziesz potrzebował stworzyć klucz API. Zalecamy ustawienie uprawnień do odczytu (GET) na wszystkie zasoby.

  • Zaloguj się do swojego konta BaseLinker.
  • Przejdź do ‘Ustawień’ > ‘API’.
  • Wybierz ‘Utwórz nowy klucz API’.
  • Nadaj nazwę i ustaw uprawnienia na ‘Tylko odczyt’.
  • Zapisz, aby wygenerować klucz.